zondag 31 maart 2013

Mijn Paasrapport

Voor een fervent fietser gaat een nieuw jaar gepaard met nieuwe ambities.

Bij mij is dit niet anders, en ook 2013 vormt er geen uitzondering op. Een mooie opsomming van mijn fiets-ambities publiceerde ik reeds bij de vorige update, ... in het eerste trimester kwam daar ook nog de opstart van het project Cyclo4Cancer bovenop.

Dit laatste is een project waarbij ik, ondermeer middels een website, de aandacht op de dringende noodzaak voor meer wetenschappelijk kankeronderzoek wens te vestigen. Dit project krijgt inmiddels meer en meer vorm : de contacten met de stichting tegen kanker zijn veelbelovend, en ook de website werd inmiddels gepubliceerd :Cyclo4Cancer Heel binnenkort verschijnt op deze website ook meer info over de eerste bewustwordings- & geldinzamel-actie.

Terugkomend op mijn fietsambities... meerdere inschrijvingen zijn inmiddels een feit : zowel voor 3Ballons, Marmotte & Stelvio zijn de bevestigingen binnen. Morgen nog even langsgaan bij de artsen voor het broodnodige medische attest. Gezien mijn voorgeschiedenis volgt hier een toch wel ernstiger onderzoek, doch ik verwacht geen problemen.

Alleen om al die ambities te verwezenlijken is er hard trainingslabeur nodig. En hoe bracht ik er in deze eerste maanden van 2013 van af. Helaas... dit rapport krijgt een onvoldoende mee : Ruim minder kilometers gemaald dan in vergelijkaardige periodes in het verleden, minder deelnames aan toertochten ook, ... en van de 12 kg die ik het voorbije jaar bijkwam zijn er nog steeds 9 prominent aanwezig.

Rest me dus de komende 10 weken het fietsen wat te prioritiseren, en aan de verleidingen van het bourgondische leven te weerstaan.

De voorbije Paasweek slaagde ik alvast in deel 1. Er werd beduidend meer gefietst :

Rit op Woensdag


Rit op Goede Vrijdag


Rit op Paaszaterdag


Met betrekking tot deel 2 beken ik : met een wijncursus op maandag, enkele restaurantbezoekjes en een uitgebreid familiediner op zondag ben ik niet zo goed bezig. Maar ik neem me voor om ook hieraan te werken ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten