maandag 14 september 2015

Levensloop Kortrijk 2015 - Dank U!


Met deze blogupdate wens ik - heel specifiek ten aanzien van allen die ik in dit verhaal meenam  - een dankwoord uit te spreken :

Aan de teams uit mijn directe omgeving die mij in deze strijd tegen kanker volgden :


 • VZW Cyclo4Cancer
  • de collega's van de door mij opgerichte vzw met David De Bie als teamkapitein
 • Benji & The Vets
  • het snelst groeiende team in de laatste weken voor Levensloop, met buurman Nick Simons als teamkapitein
 • WTC Nieuwenhovespurters
  • waarvan zeker de geslaagde kaas- en wijnavond als fundraisingactiviteit bijblijft, met de voorzitter van mijn wielerclub Manfred Amez als teamkapitein
 • ING Midcorp West-Vlaanderen
  • de collega's van de BC Kortrijk en Brugge, met fietskameraad Geert Depoortere als teamkapitein
 • runnING@Kortrijk
  • de collega's van ING Regio Kortrijk, met buurvrouw Annelies Vandebuerie als teamkapitein
 • Alex & de 7 dwergen
  • het team van mijn zoon en dochters met Ellen als teamkapitein
 • team roes-ing
  • de ING collega’s van Regio Roeselare onder de deskundige leiding van teamkapitein, en mijn zus, Hilde
 • Houtland@ING
  • de collega’s van ING Regio Houtland met vriend Johan De Raeve als dynamische teamkapitein!
 • PersonalBankING
  • het team onder leiding van mijn ING-patron : Jan De Brouwer
 • The Rumba Lions
  • de ING collega’s van regio Harelbeke-Waregem onder leiding van mijn neef Maarten De Vlieger
 • Gepensioneerden ING
  • het team onder leiding van de immer enthousiaste Fernand Verhaeghe
 • Loopclub Grijsloke
  • het team van de befaamde loopclub onder leiding van buurvrouw Els Rigole
 • Sioen Industries
  • het team onder leiding van Leen Rooryck, moeder van ING Collega Isabelle

Maar uiteraard ook een ongelofelijk dikke merci aan alle overige teams die gevolg gaven aan mijn persoonlijke oproep om deel te nemen!


Daarnaast wens ik heel oprecht alle mij aangezochte sponsors voor Levensloop, of de tombola ervan, persoonlijk te danken :

 • veel te veel om op te noemen… en met de kans dat ik dan iemand over het hoofd zou zien : doch allen > 204.000x dank u wel!


Dikke merci aan alle familieleden en vrienden die bereid waren om zich als vrijwilliger op te geven :
 • Omdat er zonder jullie nu éénmaal geen levensloop mogelijk is : Merci!!


Trots en dankbaar dat ook beide meters opnieuw het meterschap aanvaardden
 • Lindsey De Grande
 • Lize Feryn
Uiteraard ook bijzondere dank aan de twee jongedames die positief antwoordden op mijn verzoek om de openings- en kaarsenceremonie op te luisteren

 • Anna Julia Verstrynge
 • Steffie Parmentier


Dank aan Stad Kortrijk voor de goede samenwerking, in het bijzonder de sportcampus Lange Munte!

Tot slot dank aan de personen die op mijn verzoek het comité vervoegden, niet in het minst mijn echtgenote Marleen en co-voorzitter Jurgen, alsook onze steun en toeverlaat : Brecht Gunst... en de verantwoordelijken van de Stichting tegen Kanker die ons de kans geven aan dit warme project mee te werken!


Daarnaast een dikke merci aan allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken waren bij Levensloop Kortrijk!

Levensloop Kortrijk 2015

De evaluatie van de 1e editie Levensloop Kortrijk leerde ons in oktober 2014 dat alle betrokken comité-leden het een fantastisch weekend en ervaring vonden. De verkregen dankbaarheid voor het organiseren maakte ons één voor één bijzonder trots!

Het was de moeite waard geweest : Ook alle voorbereiding! Deze bestond uit de creatie van een mooi weekend voor iedereen die ooit de diagnose kanker kreeg, uit het samenbrengen van zoveel mogelijk solidariteit (teams), en een mooi programma qua catering en animatie dat ook logistiek goed in mekaar zat. Uiteraard ook het aantrekken van sponsoring : de omkadering volledig gesponsord krijgen zorgt dat de binnenkomende fundraising-euro's effectief naar de strijd tegen kanker gaan!

De plannen voor de tweede editie werden al snel gevormd : na het co-voorzitterschap nam ik deze keer de fakkel van het voorzitterschap over van Lieve Maes... het comité werd uitgebreid. We konden vanuit Kortrijk gevolg geven aan de nationale vraag van de Stichting tegen Kanker - hierin gesteund door de Kortrijkse burgervader - voor een tweede editie! De Stichting tegen Kanker is nationaal immers organisator van Levensloop, en doet hiertoe beroep op lokale comités maar vraagt wel een jaarlijks terugkerende editie... omdat kanker helaas ook geen jaar overslaat!

Het effectieve startschot voor de voorbereiding van deze 2e editie werd eigenlijk pas gegeven nadat Brecht Gunst als contactpersoon binnen de Stichting de fakkel overnam van de vorige coördinator... ergens in het 1e trimester! Dit maakte dat al was het een tweede editie alles in een korter tijdsbestek voor mekaar moest gebracht worden... omwille van de wissel in de Stichting tegen Kanker, en comité, ... voelde het af en toe aan als de eerste editie... als dit dus op 12 en 13 september op die sportcampus De Lange Munte te Kortrijk maar goed kwam.

Het was dan ook met knikkende knieën dat ik samen met Jurgen Catry op het podium stond, even voor 15u00 op die 12e september! Alleen bij het zien van die grote enthousiaste mensenzee... zoveel blije gezichten... tevreden comité-leden... en na een ontroerend openingsliedje verdween die spanning als sneeuw voor de zon.
Het was dan ook fantastisch om die 93 teams de openingsronde van het parcours te zien inwandelen :En al snel zagen we dat de vechters in de vechterslounge perfect onthaald werden, dat de kinderanimatie schitterend verliep... dat de teams tevreden waren met de logistieke invulling... en dat nieuw dit jaar : de missie-activiteiten absoluut aansloegen! Prachtig werk van de subcomités vechters, animatie en catering, logistiek, missie... en dit allemaal tevens dankzij de vele vrijwilligers door een eigen subcomité gecoördineerd.

Alle vrijwilligers waren opnieuw top... twee vrijwilligers die wellicht het langst aan de slag waren zijn de twee schitterende presentatoren : Yves & Olivier :

Restte uiteindelijk nog de vraag of de kaarsenceremonie wel zou kunnen doorgaan, want wat zag die lucht er dreigend uit!

Jawel het bleef droog! Hadden we bij de opening een prachtige song van Steffie, dan was het bij dit tweede hoogtepunt Anna Julia die het volledige terrein in de juiste stemming bracht... wat voor de beklijvende tekst van Sam die volgde absoluut noodzakelijk was.


Het ganse weekend door waren er overigens prachtige optredens : dank ook aan al die groepen die volledig vrijwillig kwamen optreden!

Op zondag was het hollen van de ene kant naar de andere kant van het terrein : we organiseerden opnieuw heel veel in 24uur, en helaas was van alles zelf proeven (letterlijk noch figuurlijk) onmogelijk.

Gelukkig was er wel wat tijd om langs te gaan bij het eigen cyclo4cancer team :


Omstreeks 15u was het dan het moment de suprême : de bekendmaking van het bedrag van de fundraising! Organiseren we Levensloop voor de vechters, en om zoveel mogelijk solidariteit te bereiken... dan is een mooie cheque voor de strijd tegen kanker de mooie kers op de taart.

En jawel, het werd een onverhoopte mooie kers op die taart : ruim 204.000 euro!


En ook de beide meters van Levensloop Kortrijk zagen dat het goed was :


Dat ook de deelnemers, aanwezige vechters deze editie wisten te smaken bleek al dezelfde avond uit de vele hartverwarmende berichtjes : schitterend!!

Die avond kon ik met het ganse gezin - dat deze editie niet alleen mee beleefd, maar ook mee voorbereid had - gezellig en ontspannen tafelen. Het onderwerp was uiteraard Levensloop : Tevreden uitgebreid terugblikken, maar toch ook al voorzichtig vooruitblikken. Niet met de vraag of er een derde editie zou komen, want dat engagement was er van de Stichting tegen Kanker... wel wie er in 2016 de voorzittersfakkel zou overnemen, welke comitéleden de derde editie zouden uittekenen... en welke rol we zelf in het comité al dan niet zouden opnemen.

Toch rest er eerst nog wat werk om deze editie af te sluiten : het subcomité logistiek coördineert de verdere opkuis/afbraak, het sterke duo in comité boekhouding finaliseert het cijfermatige, de prijzen van de tombola reiken wij verder uit en ik bereid samen met Jurgen en Brecht de evaluatie van deze editie voor... waarmee we opnieuw bij het begin van deze boogupdate zijn.