vrijdag 25 maart 2016

Relay For Life - Levensloop

English Version below!

De American Cancer Society benoemde eind 2015 voor 13 van de landen waar Levensloop doorgaat één of meerdere ambassadeurs.

Zij vormen niet alleen de spreekbuis maar zijn tevens ambassadeur van hun nationale organisatie tegen kanker.

Trots om één van deze 27 ambassadeurs te zijn :


Persoonlijk bouw ik dit ambassadeurschap vooral op rond Levensloop van Stichting Tegen Kanker!
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente komt gedurende 24u samen om:
 • mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de bloemetjes te zetten;
 • mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn
 • als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker
Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie!
In 2014 startte ik samen met Lieve Maes Levensloop te Kortrijk op, en ook in 2015 was ik er voorzitter.
 • 2014 : 3387 deelnemers - 84 teams - 212.567EUR opbrengst
 • 2015 : 4705 deelnemers - 93 teams - 215.439EUR opbrengst
Mijn echtgenote Marleen De Luycker was telkens verantwoordelijke van de kaarsen(ceremonie).

Als voorzitter van mijn eigen fietsinitiatief 'Cyclo4Cancer' voor meer wetenschappelijk kankeronderzoek overtuigde ik de rest van dit bestuur om deel te nemen.  Mijn vriend David De Bie nam de rol van teamkapitein op :
 • 2014 : 06.873EUR opbrengst
 • 2015 : 11.394EUR opbrengst

Voor 2016 ondersteun ik als ambassadeur de 28 Belgische Levenslopen : 

Eén van de nieuwe Levenslopen gaat dit jaar in Brugge door.  Op hun kick off fungeerde ik als gastspreker.

Zelf zal ik dit jaar bij meerdere Levenslopen participeren.  Via deze blog houd ik je hieromtrent op de hoogte.
Indien ik op jouw Levensloop van toegevoegde waarde kan zijn... als gastspreker op team-meeting, comité-vergadering, kick-off, als spreker in jouw onderneming, vereniging..  aarzel niet mij te contacteren (johan.devroe@cyclo4cancer.be)!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The American Cancer Society selected at the end of 2015 27 Global Heroes of Hope.  


They are the voice and ambassador of their national cancer organization.  Proud to be one of these 27 Global Heroes Of Hope!
So being a Global Hero Of Hope is being an ambassador for Relay For Life.
Relay For Life is a festive event for all ages that focuses on solidarity and fund-raising for the fight against cancer. Over 24 hours, the community members of a city, town or locality mobilise themselves in order to:

 • Celebrate and pay tribute to people that have conquered cancer, and support those that are still fighting the disease;
 • Remember people that have lost their fight against cancer and support those still fighting the disease;
 • Stand united in the fight against cancer.
Sponsored teams relay for 24 hours. At least one member of the team must be present on the track at all times.
In 2014 I founded together with Lieve Maes Relay For Life at Kortrijk, also in 2015 I was president of this committee.
 • 2014 : 3387 participants - 84 teams - 212.567EUR Fundraising
 • 2015 : 4705 participants - 93 teams - 215.439EUR Fundraising
My wife, Marleen De Luycker, was in both editions responsible for the luminaria(ceremony).

As founder and president of 'Cyclo4Cancer' for more cancer research, it was with that team that I participated as Relayer.  My friend David De Bie was the teamcaptain.
 • 2014 : 06.873EUR Fundraising
 • 2015 : 11.394EUR Fundraising
As already mentioned, this year I am as an ambassador supporting the 28 editions of Relay For Life in Belgium :

One of the new Relays For Life in Belgium is organized in Brugge... one of the most beautiful places all over the world.  It was there where I was - as Global Hero Of Hope - speaking earlier this week.


In 2016 I will participate at several "Relay For Life"-events.  This blog will keep you informed!

I am prepared to speak at your team meeting, committee meeting, relay kickoff, society board meeting... so don't hesitate to contact me : johan.devroe@cyclo4cancer.be


Geen opmerkingen:

Een reactie posten